Hallitus

Sukukokouksessa 6.8.2022 ei löydetty sukuseuran hallitukselle uutta puheenjohtajaa eikä uusia jäseniä eronneiden tilalle. Kunnes uusi puheenjohtaja löydetään, väliaikaisessa hallituksessa jatkavat sen jäljelle jääneet jäsenet:

  • Vt. puheenjohtaja: Oili Kaila (sähköposti: puheenjohtja <at> turkiansuku.fi)
  • Sihteeri: Aila Saarentaa (sähköposti: sihteeri <at> turkiansuku.fi)
  • Riikka-Maria Turkia
  • Marketta Auvinen

Jäseneksi liittyminen

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt isän, äidin tai avioliiton kautta sukuun kuuluva henkilö. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös sukuseuratoiminnasta kiinnostunut suvun ulkopuolinen henkilö.

Jäseneksi haluava toimittaa seuraavat tiedot puheenjohtajalle tai sihteerille: Sukunimi ja etunimet, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi toivotaan tietoa, minkä sukuhaaran kautta sukuun kuuluu. Sukuseuran hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tervetuloa mukaan sukuun!

Jäsenmaksu

Turkian sukuseura ry perii erillisen 10 euron liittymismaksun uusilta yli 15-vuotiailta jäseniltä. Sukuseura antoi hallitukselle valtuutuksen päättää jäsenmaksun suuruudesta ja keräämisajankohdasta. Vuonna 2023 ei kerätä jäsenmaksua. Kannatus- ja ainaisjäsenmaksu on 150 euroa.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Liittymis- tai jäsenmaksun voi maksaa seuraavilla tiedoilla:
Saaja: Turkian suku ry
Tilinro: FI47 5620 5720 0204 92
Viestiksi: nimi / henkilöiden nimet, joista jäsenmaksu maksetaan.

Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Sukuseuran säännöt ja jäsenrekisteriseloste ovat saatavilla pyydettäessä (sihteeri <at> turkiansuku.fi).